Wespen


Wespenverdelgingen worden - onder voorbehoud van brand of andere dringende interventies - op de dag van melding uitgevoerd ( van de vooravond tot zonsondergang ).
Op dit ogenblik is er een piek in het aantal wespenverdelgingsaanvragen. Daardoor is er in een aantal posten van onze hulpverleningszone een grotere werklast.
Hierdoor wordt de wespenverdelging niet altijd dezelfde dag uitgevoerd, maar zeker in de daaropvolgende dagen !


Uitvoering van wespenverdelingen is onderhavig aan het zonale retributiereglement van de zone Zuid-Oost.
Een factuur voor een bedrag van 30 € zal achteraf door de financiële dienst van de zone opgestuurd worden.

 (*) Verplicht veld

 Persoonsgegevens
 Adresgegevens Melding


 Bevestiging