Wespen


Wespenverdelgingen worden - onder voorbehoud van brand of andere dringende interventies - op de dag van melding uitgevoerd ( van de vooravond tot zonsondergang ).
Uitvoering van wespenverdelingen is onderhavig aan het zonale retributiereglement van de zone Zuid-Oost.
Een factuur voor een bedrag van 30 € zal achteraf door de financiële dienst van de zone opgestuurd worden.

 (*) Verplicht veld

 Persoonsgegevens
 Adresgegevens Melding


 Bevestiging