Wespenverdelging


Wespenverdelgingen worden - onder voorbehoud van brand of andere dringende interventies - op de dag van melding uitgevoerd ( van de vooravond tot zonsondergang ).
Op zondagen en feestdagen worden geen wespenverdelgingen uitgevoerd.
Uitvoering van wespenverdelgingen is onderhevig aan het zonale retributiereglement van de hulpverleningszone Zuid-Oost.
Een factuur voor een bedrag van 40 € zal achteraf door de financiële dienst van de hulpverleningszone opgestuurd worden.

 (*) Verplicht veld

 Persoonsgegevens Identificatie*

  Particulier of feitelijke vereniging

  Bedrijf, vereniging of openbare instelling


 Interventie-adres

 Facturatie-adres

 Indien het facturatie-adres verschillend is van het interventie-adres ...
 Melding
 BevestigingHulpverleningszone Zuid-Oost verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
De privacyverklaring van de hulpverleningszone is te raadplegen op [https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/privacy].